Latest Weather of the Worldwide Civilian Airports
Updated:2023-01-29 05:17 UTC
 Beijing 
 Hulunbuir 
 Tianjin 
 Guangzhou 
 Changsha 
 Guilin 
 Nanning 
 Shenzhen 
 Zhengzhou 
 Wuhan 
 Haikou 
 Lanzhou 
 Xi'an 
 Kunming 
 Xiamen 
 Fuzhou 
 Hangzhou 
 Nanjing 
 Shanghai 
 Qingdao 
 Chongqing 
 Chengdu 
 Kashgar 
 Urumqi 
 Harbin 
 Dalian 
 Shenyang 
  ※Automatically Renewing every 10 Minutes , Gray : Overdue Data
: below VFR
 
Country
Airport
Location
Time
Wd Dir
Wd Spd
Visibility
Weather
Ceiling
Temp